Wijziging Mettler Silk-Finish Cotton en Mercifil

01 februari 2022

Tot de eerste helft van 2023 zal voor de katoenen naaigarens van Mettler (Silk-Finish Cotton & Mercifil assortiment) stapsgewijs een constructiewijziging van een 2-draads naar een 3-draads getwijnd
garen plaatsvinden.

De draad wordt beschouwd als een zeer belangrijk kenmerk van de
naaigarenconstructie en geeft aan uit hoeveel enkelvoudige garens een getwist/getwijnd garen is opgebouwd. Een 3-draads geconstrueerd garen heeft een meer afgerond uiterlijk.
Zowel de nummers van de diktes als alle lengtes/samenstellingen zullen niet veranderen, en ook alle artikelnummers zullen worden gehandhaafd; het 3-draads garen zal achtereenvolgens en soepel in het productieproces worden geïntegreerd.

De omschakeling van de productie zal in de volgende perioden plaatsvinden:
- dikte. 12 (handgaren): onmiddellijk
- dikte. 50 & 50 Multi: ca. vanaf april/mei 2022
- dikte. 60: ca. vanaf augustus 2022
- dikte. 28 & dikte. 40: ca. vanaf de eerste helft van 2023

Het nieuwe katoenendraad overtuigt over de hele linie in zowel interne als externe kwaliteitstests en scoort bijzonder goed met een verminderde garenslijtage. Ook de maximum treksterkte en de maximale rek in % verbeteren zich door de nieuwe garenconstructie; de verwerkingskwaliteit en de kleureigenschappen blijven op het bekende zeer hoge niveau. De deskundigen van Mettler verwachten niet veel reacties van de eindverbruikers; de veranderingen zijn voor hobbynaaisters nauwelijks merkbaar.

Omdat de technische parameters van de nieuwe producten enigszins afwijken van de huidige, heeft Mettler zowel in de nieuwe assortimentsbrochure als in de nieuwe Silk-Finish Cotton kleurenkaart de gegevens van de 2-draads en 3-draads constructie op kleur gedifferentieerd.
Er zal geen speciale identificatie van de goederen zijn; zij zullen voor de eindverbruikers onopvallend in de verkoop worden opgenomen. Mocht u echter vragen hebben, dan kunt u vaststellen of het om 2- of 3-draads garen gaat door het garen gewoon los te draaien en de juiste toewijzing te maken.


Mettler maakt graag van de gelegenheid gebruik om de nieuwe product range brochure en de nieuw ontworpen SFC kleurenkaart te presenteren; de brochure zal in de komende weken gedrukt
worden, de SFC kleurenkaart is reeds in productie. De twee digitale versies zijn reeds beschikbaar en kunnen hier gedownload wordenNaar het overzicht